ÜYELİK ŞARTLARI

1. Derneğin en az üç üyesi tarafından önerilmiş olmak kaydıyla sektör ve ilgli mesleklerden Derneğe katkısı olacağı hususunda kanaat edinilerek Yönetim Kurulu tarafından derneğe kabul edilecek kuruluşlardan olma.

2. Dernek üyelik başvurusu Dernek Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile kabul edilmiş olmak.

3. Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak.

4. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe üye olamazlar.